Fourth Central Executive Committee (2051-2053)

S.N. Designation Name District

1

President

Mr. Rishikesh Shah

Kathmandu

2

Vice-President

Mr. Krishna Prasad Bhandari

Kathmandu

3

General Secretary

Mr. Yogendra Man Bijukchhen

Bhaktapur

4

Dy. General Secretary

Mr. Sudip Pathak

Kathmandu

5

Treasurer

Mr. Kaziman Ghotane Gurung

Kathmandu

6

Member

Mr. Kul Raj Sharma

Baglung

7

Member

Mr. Khusi Lal Mandal

Saptari

8

Member

Mr. Mangal Prasad Gupta

Kapilvastu

9

Member

Dr. Shesh Kanta Aryal

Kathmandu

10

Member

Mr. Nadan Kumar Sharma

Kathmandu

11

Member

Mr. Santosh Binod Pant

Kathmandu

12

Member

Mr. Ashok Thapa

Kathmandu

13

Member

Mr. Pratima Mudvary

Kathmandu

14

Member

Mr. Kund Tandon, Aryal

Kathmandu

15

Member

Mr. Ram Singh Thapa

Lalitpur

16

Member

Mr. Krishna Murari Rauniyar

Parsa

17

Member

Mr. Tirtha Basaula

Kathmandu

18

Member

Mr. Ananda Acharya

Sunsari

19

Member

Mr. Bhim Raj Adhikari

Chitwan

20

Member

Mr. Harilal Agarwal

Bara

21

Member

Mr. Bhanu Bhakta Bharati

Surkhet