Sixth Central Advisory Committee (2055-2057)

S.N. Name

1

Mr. Daman Nath Dhungana

2

Mr. Nutan Thapaliya

3

Dr. Prakash Chandra Joshi

4

Prof. Dr. Rajesh Gautam

5

Mr. Santosh Binos Pant

6

Dr. Deepak Gyawali

7

Dr. Chop Lal Bhusal

8

Ms. Indira Rana

9

Mr. Ramesh Prasad Sarraf

10

Mr. Hari Aryal

11

Mr. Hari Prasad Dharel

12

Dr. Krishna Bahadur Bhattachan

13

Ms. Gael Robertson