Fifth Central Advisory Committee

S.N. Name

1

Dr. Devendra Raj Pandey

2

Mr. Krishna Prasad Bhandari

3

Mr. Nutan Thapaliya

4

Mr. Marshal Julum Shakya

5

Mr. Padma Ratna Tuladhar

6

Mr. Bishwa Nath Jaiswal

7

Mr. Mahadev Yadav

8

Dr. Deepak Gyawali

9

Ms. Sushila Karki

10

Mr. Purushottam Dahal

11

Mr. Ramesh Prasad Sarraf